www.flickr.com
mona.mono's items tagged with madebymono More of mona.mono's stuff tagged with madebymono

torsdag 13. november 2008

Tall til ettertanke...

I det svenske bladet HUNDliv er det denne gang 36 ekstra sider om ulv (blad nr. 5, 2008).
Der kommer bl.a. disse tallene frem, hentet fra
SKANDULV og Statistisk Sentralbyrå:  • Antall ulv i Sverige (og Norge)?
   Svar: Ca. 150 – hvorav noen beveger seg over grensen til Norge.
  • Hvor mange elg felles av ulv i Sverige pr. år?
   Svar: De 150 ulvene feller tilsammen ca. 5.000 elg hvert år.
  • Hvor mange elg drepes i trafikken i Sverige hvert år?
   Svar: Ca. 5.000 dør i trafikken hvert år – ca. 7.000 hjortedyr drepes av bil/tog hvert år i Norge.
  • Hvor mange elg ble felt under jakt i Sverige 2007?
   Svar: Ca. 81.000 elg ble skutt av jegere i 2007!! Samme perioden ble ca. 35.600 elg skutt av norske jegere…
  • Hvor mange hunder har blitt skadet av rovdyr i perioden 2000-2005?
   Svar: 84 hunder.
  • Hvor mange hunder ble feilaktig skutt av jegere under jakta i samme periode?
   Svar: 135 jakthunder.
  • Hvor mange hunder ble drept av trafikken i samme periode?
   Svar: Mer enn 7.000 hunder...


Ikke nok med tallenes klare tale…, Svenska jägareförbundets 200.000 medlemmer synes det største problemet med å ha ulv i Sverige er at ulven spiser elgen, og at:”För många av våra medlemmar är älgjakten helig. Det är en livsstil och vi märker av en stor oro hos våra medlemmar nu när älgstammen minskar i samma takt som vargstammen ökar.”

At det var?
Om man regner på det, blir det da fortsatt klinkende klart hva som truer elgstammen mest?

Og hundene våre... *slå hodet i veggen…*


Jeg har lett etter liknende tall fra Norge i dag, og funnet frem til bl.a. disse hentet fra
SSB:

- Til sammen 141.000 oppga å ha jaktet småvilt eller hjortevilt i løpet av forrige jaktsesong. Elgen er fremdeles det mest populære dyret å
jakte på blant dem som jakter på hjortevilt. I alt oppga 57.200 jegere å ha jaktet elg høsten 2007.

- Etter tre år med nedgang økte utbyttet fra elgjakta i jaktåret 2007/08. I alt ble det felt 35.600 elger, en økning på 600 dyr fra 2006/07.

- Trafikken tar livet av et stadig økende antall hjortevilt I Norge. I jaktåret 2007/08 måtte for første gang mer enn 7.000 hjortevilt bøte med livet. Det er 700 flere enn året før.

- I alt ble 9.500 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2007/08, en økning på 7 prosent fra foregående jaktår. Det var trafikken som var den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 6.000 hjortevilt drept av bil og 1 000 av tog. Litt over 4.000 av de påkjørte dyrene var rådyr, mens 2.094 elger og 873 hjorter omkom på veg og bane dette jaktåret. Elgen er det hjortedyret som er mest utsatt for å bli påkjørt av tog, og i alt 844 elger ble drept på denne måten. Det er en økning på 30 prosent fra forrige jaktår.

- Samlegruppa "Drept av andre årsaker" omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner, og liknende. I 2007/08 omkom i underkant av 1.100 elger av andre årsaker. For rådyr og hjort var antallet henholdsvis 641 og 521. Antall villrein i denne gruppa havnet på 53 dyr.

- Noen hjortevilt blir også felt som skadedyr, og i alt møtte 159 hjortevilt denne skjebnen. Nesten halvparten av dem var hjorter.

- Det ble registrert ulovlig felling av 61 hjortedyr i jaktåret 2007/08.

Men det er fortsatt ulven som fortjener folks sinne, frykt og aggresjon?
Logisk, det...

Jeg blir trist langt inn i sjela... =(

2 kommentarer:

Beyla sa...

og la oss da ta med i regnestykket at det er så overskudd av Elg nå at de ødelegger produktiv skog og sulter på slutten av vinteren.. Så sier det jo seg selv at man ikke kan avse en elg eller hundre tusen til noen stakkars ulv. *dunke hode i vegg*

mono sa...

Og da blir det hele enda mer uforståelig for meg, Beyla...

Helt utrolig hvordan mannesker tenker... *trist*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Noe du har lyst på? =)

Kontakt meg gjerne på mona.mono@hotmail.com om du er interessert i noe av det jeg viser frem her, eller om du ønsker deg noe i andre farger/garn el. =)

See something you like? Contact can be made by the hotmail above. =)